Strona główna Mapa strony

Menu

Aktualności

separator

Projekt pn.: „Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”

Dodano: 2017-07-13 15:30:10

 

Projekt pn.:  „Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz
z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


28 lipca 2017 roku Gmina Końskowola, reprezentowana przez Wójta Stanisława Gołębiowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała umowę z Województwem Lubelskim na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne- projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. ,,Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na kompleksowej restauracji budynku dawnego Ratusza, przywrócona mu zostanie historyczna bryła wg zachowanych danych ikonograficznych. W podziemiach Ratusza powstanie Muzeum Tęczyńskich. Eksponaty do Muzeum zapewni Partner projektu- Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła, po ich konserwacji, digitalizacji i wykonaniu wiernych kopii będą eksponowane
w gablotach i w postaci multimedialnej.

W pozostałych pomieszczeniach Ratusza powstanie także: Punkt Informacji Turystycznej, sale przeznaczone na warsztaty, koncerty, konferencje i wystawy oraz pomieszczenia wykorzystane przez lokalne fundacje i stowarzyszenia, powstanie także ekspozycja okresowa/tematyczna.

Projekt ma na celu aktywizację społeczną, kulturową i turystyczną zabytkowego Ratusza.

 Przedsięwzięcie będzie także sprzyjać realizacji społecznego programu kulturalno-edukacyjnego opartego miedzy innymi na tradycjach różanych Końskowoli oraz unikatowym końskowolskim Święcie Róż.

Zgodnie z umową całkowitą wartość Projektu wynosi 5.153 958,77 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu tj. 3.556 765,75 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewni beneficjent oraz Partner Projektu.

Galeria zdjęć.

Projekt pn.:  „Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz  z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”
separator
Wszystkie prawa zastrzeżone. © Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego św. Andrzeja Apostoła 2009.