Strona główna Mapa strony

O Parafii

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Kościół parafialny w Końskowoli pod rozszerzonym wezwaniem Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła, ufundowany został w połowie XVI w. przez Andrzeja Tęczyńskiego, wojewodę lubelskiego i kasztelana krakowskiego. Jego metryka jest jednak starsza: pierwszy, drewniany kościół p.w. Znalezienia Krzyża Św. powstał w końcu XIV w. Jak chce tradycja, murowane prezbiterium wystawiono w 1442 r. z fundacji Jana Konińskiego.

Przebudowa, zlecona ok. 1670 r. przez marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, prowadzona przez Tylmana z Gameren, nadała kościołowi bryłę trójnawowej bazyliki. Kolejna przebudowa, prowadzona w I połowie XVIII w. z inicjatywy Elżbiety Sieniawskiej i następnie Augusta Czartoryskiego oraz jego żony Zofii z Sieniawskich nadała świątyni obecny kształt.

W skład parafii wchodzą następujące miejscowości: Chrząchów, Chrząchówek, Końskowola, Młynki, Opoka, Nowy Pożóg, Pulki, Rudy, Sielce, Stara Wieś, Stary Pożóg, Witowice, Wola Osińska, Wronów.

 Informacja o odkryciach w pierwszych dniach realizacji projektu

Rozpoczął się projekt badawczy współfinansowany przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Odpusty:

Niedziela przypadająca najbliżej 14 września ku czci Znalezienia Krzyża Św.

oraz 30 listopada ku czci św. Andrzeja Ap.

Historia

Założenie Końskowoli – pierwotnie zwanej Witowską Wolą - łączy się z działalnością rodu Konińskich herbu Rawa. Pierwszym historycznie poświadczonym właścicielem miejscowości był Męcina z Konina, w latach 1394-1400 burgrabia zamku niższego we Lwowie. To z jego inicjatywy już pod koniec XIV wieku Witowska Wola doczekała się własnego kościoła i stała się siedzibą parafii, ustanowionej, według Jana Długosza, przez biskupa krakowskiego Piotra Wysza, spowiednika królowej Jadwigi. Następca Męciny – Dziersław z Witowic (zm. po 1431) – skupił w swoim ręku, oprócz Witowic i sąsiedniej Woli również i pobliskie wsie: Pożóg, Rudy, Chrząchów, Osiny i Sielce. Po jego śmierci dobra te zostały podzielone między jego synów; Witowską Wolę, w której znajdował się dwór Dziersława, otrzymał w spadku Jan. Z jego osobą wiąże się zmiana nazwy miejscowości – w 1442 roku po raz pierwszy na jej oznaczenie pojawia się określenie Konińska Wola. Jego dziedziczka, Anna, przeniosła własność Końskowoli w 1485 roku na męża, Gabriela Tęczyńskiego, syna Jana, kasztelana krakowskiego. To właśnie z Konińskiej Woli wyruszył on na dramatyczną wyprawę Jana Olbrachta do Mołdawii, podczas której zginął 27 X 1497 roku w bitwie pod Koźminem. Pozostawił po sobie cztery córki oraz synów: Jana, Stanisława i Andrzeja, od 1527 r. hrabiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego, późniejszego wojewodę lubelskiego i kasztelana krakowskiego. To właśnie Andrzej po uzyskaniu pełnoletności stał się właścicielem Końskowoli, dla której 8 czerwca 1532 roku uzyskał z rąk Zygmunta Starego promesę na nadanie praw miejskich. Proces budowy miasta najprawdopodobniej zakończył się w 1545 roku zatwierdzeniem przez biskupa krakowskiego Piotra Gamrata nowej organizacji i uposażenia parafii. Po śmierci – dnia 25 XII 1561 roku - Andrzej Tęczyński został pochowany w kościele końskowolskim.

Jego spadkobiercami byli Andrzej Tęczyński, wojewoda krakowski (zm. 1589), oraz jego synowie: Andrzej i Gabriel. W roku 1617 - po śmierci Gabriela, piastującego przez jedenaście lat urząd wojewody lubelskiego, Końskowola przeszła w ręce księcia Krzysztofa Zbaraskiego, który często rezydował w zamku Tęczyńskich. Właśnie z Końskowoli Zbaraski wyruszył na słynne poselstwo do Konstantynopola w celu zatwierdzenia układu zawartego z Turcją pod Chocimiem. Tutaj też książę zmarł w 1627.

Miasto zostało następnie wykupione od Zbaraskich przez Jana Tęczyńskiego, stryja i odtąd opiekuna jedynej dziedziczki Gabriela – Zofii. Ta wniosła je w posagu mężowi, podskarbiemu koronnemu Janowi Mikołajowi Daniłłowiczowi. Po ich bezpotomnej śmierci dobra końskowolskie przypadły Izabeli z Tęczyńskich Opalińskiej, córce Jana Tęczyńskiego, która przekazała je mężowi, Łukaszowi z Bnina Opalińskiemu. Po śmierci Łukasza w 1662 i Izabeli w 1667 roku właścicielem Końskowoli został Stanisław Herakliusz Lubomirski, żonaty z Zofią, córką Łukasza Opalińskiego.

Po śmierci Lubomirskiego w 1702 roku miasto odziedziczyli Sieniawscy, a następnie, w 1731 roku, stało się ono własnością księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Z działalnością publiczną Czartoryskich wiąże się obecność w Końskowoli szeregu postaci życia politycznego i kulturalnego przełomu XVIII i XIX w. W roku 1785 proboszczem końskowolskim został Grzegorz Piramowicz. Tu w 1807 zmarł i został pochowany poeta Franciszek Dyonizy Kniaźnin, autor wierszy religijnych i patriotycznych, przedstawiciel nurtu nazywanego sentymentalizmem. W Końskowoli ostatnich dni dożywał przyjaciel Czartoryskich, generał Józef Orłowski, absolwent Szkoły Rycerskiej, w Powstaniu Kościuszkowskim komendant Warszawy. Najważniejszą postacią, związaną w tym czasie z Końskowolą był Franciszek Zabłocki. Ten najwybitniejszy komediopisarz polskiego oświecenia od 1800 r. do śmierci w 1821 roku pełnił funkcję proboszcza końskowolskiego. Tu urodził się, 17 grudnia 1807 r., Władysław Oleszczyński, najwybitniejszy rzeźbiarz polskiego romantyzmu, m.in. autor nagrobków rodaków zmarłych we Francji: Maurycego Mochnackiego, Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Juliusza Słowackiego oraz wspólnego pomnika Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Kniaziewicza w Montmorency pod Paryżem.

Końskowola była ośrodkiem i główną siedzibą administracji nadwiślańskich dóbr Familii, nazywanych „kluczem końskowolskim”. Zapoczątkowany przez książęcą rodzinę Czartoryskich dynamiczny rozwój Końskowoli przerwała konfiskata ich dóbr po upadku Powstania Listopadowego, a następnie – w 1870 roku – pozbawienie ośrodka praw miejskich.

Koniec XIX wieku to ponownie okres rozwoju gospodarczego, przede wszystkim dzięki eksportowi wytwarzanych tu produktów włókienniczych do Rosji. Między 1897 a 1914 rokiem ludność Końskowoli powiększyła się z około 3200 do 5675 osób. Niestety, w 1915 roku wycofujące się oddziały rosyjskie wywiozły maszyny włókiennicze i spaliły część miasta.

Ciężkie straty poniosła Końskowola w czasie II Wojny Światowej. Hitlerowcy urządzili tu obóz przejściowy, z którego w 1942 roku wywieziono ponad 4 tysiące Żydów na zagładę do Sobiboru i Treblinki. W latach 1940-1943 istniał też obóz pracy, więźniowie którego byli zatrudnieni przy budowie dróg. Wielu z nich, w większości radzieckich żołnierzy, zmarło na skutek warunków pracy. 25 VII 1944 roku połączone oddziały AL., AK i BCh opanowały Końskowolę, kładąc kres okupacji.

public/images/cms/historia_art1.jpg

Końskowola

public/images/cms/historia_art2.jpg

Mapa miasta Końskowola z roku 1827 r.

public/images/cms/zd_kosciol3.jpgI.Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła.

II.Dwór Tęczyńskich

III.Szpital

IV.Kościół szpitalny p.w. Św. Anny.

V.Ratusz

VI.Folwark

VII.Cmentarz ewangelicko-augsburski.

XVI-to wieczne założenie architektoniczne Rynku zostało wpisane do rejestru zabytków.

I. Kościół parafialny

Kościół parafialny w Końskowoli pod rozszerzonym wezwaniem Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła, ufundowany został w połowie XVI w. przez Andrzeja Tęczyńskiego, wojewodę lubelskiego i kasztelana krakowskiego. Jego metryka jest jednak starsza: pierwszy, drewniany kościół p.w. Znalezienia Krzyża Św. powstał w końcu XIV w. Jak chce tradycja, murowane prezbiterium wystawiono w 1442 r. z fundacji Jana Konińskiego.

Przebudowa, zlecona ok. 1670 r. przez marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, prowadzona przez Tylmana z Gameren, nadała kościołowi bryłę trójnawowej bazyliki. Kolejna przebudowa, prowadzona w I połowie XVIII w. z inicjatywy Elżbiety Sieniawskiej i następnie Augusta Czartoryskiego oraz jego żony Zofii z Sieniawskich nadała świątyni obecny kształt.

public/images/cms/historia_art4.jpgŚwiątynia ta jest swego rodzaju mauzoleum Rodziny Tęczyńskich. Dzięki dokumentacji z wizytacji parafii końskowolskiej, jaka odbyła się w 1595 r. wiemy, że po północnej stronie tej świątyni istniała kaplica Tęczyńskich, w której mieli być pochowani „(…) dziedzice miasta Tęczyńscy (…)”. Pod obecnie istniejącą kaplicą północną (pierwotna nie przetrwała do naszych czasów) spoczywa ostatnia przedstawicielka tego rodu – Izabela z Tęczyńskich Opalińska (zm. 1667). W krypcie pod kaplicą południową złożono ciało jej córki, Zofii z Opalińskich Lubomirskiej – również i na jej sarkofagu wyryto herb Tęczyńskich – Topór.

1. Klasycystyczny pomnik Franciszka Dionizego Kniaźnina, poetypublic/images/cms/historia_art5.jpg polskiego sentymentalizmu, sekretarza księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, zm. 1807.

2. Klasycystyczny pomnik gen. Józefa Orłowskiego – absolwenta Szkoły Rycerskiej, do 1792 r. komendanta Kamieńca Podolskiego, w Powstaniu Kościuszkowskim komendant Warszawy i tzw. Księstwa Mazowieckiego, zm. 1807.

3. Portal z czarnego marmuru wykonany wg projektu Tylmana z Gameren

4. Rzeźba Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z warsztatu braci Hoffmann (XVIII w.)

5. Pomnik-epitafium Karola Khittel, lekarza księżnej Izabeli Czartoryskiej.

6. Epitafium kanonika Jana Hettnera, proboszcza końskowolskiego, zm. 1888.

7. Zejście do tzw. krypty północnej.

8. Obraz św. Walentego, przemalowany w końcu XIX w. przez Wojciecha Gersona.

9. Tablica z czarnego marmuru, XVI/XVII w., upamiętniająca ród Tęczyńskich, przypuszczalnie tablica nagrobkowa jednego z przedstawicieli rodziny.

public/images/cms/historia_art6.jpgpublic/images/cms/historia_art7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Krypta kaplicy północnej, zwanej kaplicą Suchodolskich. Znajduje się w niej grobowiec z pomnikiem personifikującym Vanitas – Marność Życia, opatrzony herbem Łodzia, który należy wiązać, jak się wydaje, z marszałkiem nadwornym koronnym Łukaszem z Bnina Opalińskim (zm. 1662) i jego żoną, Izabelą z Tęczyńskich (zm. 1667).

Rzeźba ta stanowi jedyne tego typu znane na terenie Polski przedstawienie zmarłego. W chwili obecnej trwają badania nad metryką tego niezwykłego zabytku.

11. Wystroju kaplicy północnej, rodowej kaplicy Tęczyńskich dopełnia obraz „Opłakiwanie Chrystusa” autorstwa Annibale Carracci’ego (XVI/XVII w.)

12. Ołtarz z rzeźbami Aniołów – XVIII w. Jeden z Aniołów opiera się o tarczę z herbem Czartoryskich, zamalowaną po konfiskacie dóbr końskowolskich przez rząd carski w 1831 r.

public/images/cms/historia_art8.jpg13. Ambona z wizerunkami Ewangelistów z warsztatu braci Hoffmann (XVIII w.)

14. Krypta centralna.

15. Portale z czarnego marmuru, wykonane wg projektu Tylmana z Gameren.

16. Ołtarz główny z posągami Mojżesza i Abrahama, wykonany z fundacji Augusta Aleksandra księcia Czartoryskiego (I poł. XVIII w.). Ozdobą ołtarza jest rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XVII w.

17. Ołtarz barokowy z obrazem św. Andrzeja Apostoła.

18. Nagrobek Zofii z Opalińskich księżnej Lubomirskiej. W toku prac nad przebudowąpublic/images/cms/historia_art9.jpg kościoła, zleconych przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Marszałka Wielkiego Koronnego a prowadzonych pod nadzorem Tylmana z Gameren, księżna zmarła i nieoczekiwanie najtrwalszą i najpiękniejszą pamiątką po tej przebudowie jest jej nagrobek, autorstwa Tylmana z Gameren, przedstawiający portretowo postać zmarłej. Ciekawostką jest znajdujący się na nagrobku wiersz, napisany przez jej męża. „Dulcis Imago Mei” – „Najsłodszy Mój Obrazie”… pisał o zmarłej żonie Lubomirski. Ciało marszałkowej złożono w sarkofagu z czarnego marmuru, z wyrażonymi herbami Opalińskich, Lubomirskich i Tęczyńskich w krypcie zlokalizowanej pod kaplicą.

19. Zejście do krypty Lubomirskiej

public/images/cms/historia_art10.jpg20. Kropielnica (XVII w.)

21. Tablica nagrobkowe z XVIII i XIX w.

22. Tablica z udostojnionym herbem Tęczyńskich: Na czterodzielnej, wypukłej tarczy, nad którą umieszczono wyobrażenie hełmów z koronami: rycerską i hrabiowską, umieszczono wizerunki dwugłowego orła cesarskiego oraz herbu Topór. W herbie sercowym (pośrodku) znajduje się lew trzymający topór. Po 1527 r., kiedy Tęczyńscy zostali hrabiami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, zwykły Topór zastapiła tarcza herbowa czterpolowa z wyobrażeniami orłów i Toporów – bez tarczy sercowej. Tę dostał herb po drugim nadaniu dyplomu cesarskiego, dopiero w 1561 roku. W związku z tym powstanie tej tablicy należy wiązać z synem założyciela miasta, Andrzejem public/images/cms/historia_art11.jpgTęczyńskim, wojewodą bełzkim.

23. Tablica upamiętniająca Grzegorza Piramowicza i Franciszka Zabłockiego, tutejszych proboszczów.

24. Epitafium Anny z Żurawskich, córki kapitana Gwardii Saksońskiej (zm. 1769 r.)

Krypty:

Do chwili obecnej rozpoznano trzy systemy krypt. Pierwszy zlokalizowany jest pod ołtarzem głównym, gdzie pochowany został m.in. Franciszek Zabłocki. Nie jest ustalona metryka oraz zasięg krypt umiejscowionych pod ołtarzem. Część z nich pochodzi zapewne z czasu powstania murowanego kościoła (XV/XVI w.?).

Krypta północna: wiadomo było o niej tyle, że znajduje się w niej pomnik symbolizujący Vanitas. W ostatnim czasie ustalono, że w istocie krypta ta jest salą główną (o wymiarach ok. 10 × 5 m) systemu krypt rozciągających się pod północną częścią kościoła. Oprócz pomnika odnaleziono w niej liczne pochówki szlacheckie z XVIII w. Z sali tej wychodzą cztery wyjścia do kolejnych krypt lub korytarzy, z których trzy zostały zamurowane prawdopodobnie już w XVI i XVII w. W jedynym dostępnym korytarzu odnaleziono pochówek opatrzony napisem „A+D 1647”.

W krypcie południowej znajduje się grobowiec z czarnego marmuru, w którym złożono doczesne szczątki Zofii z Opalińskich Lubomirskiej.

public/images/cms/historia_art12.jpgpublic/images/cms/historia_art13.jpg

 

Pochówki szlacheckie z II poł. XVIII w. w sali głównej krypty północnej.

Obok korytarz z pochówkiem z XVII w., umieszczonym w niszy ściany krypty.

 

 

 

 

 

 

II. Dwór Tęczyńskich

public/images/cms/historia_art14.jpgDo niedawna sądzono, że zamek Tęczyńskich, o którym zaświadczają źródła, został zniszczony w czasie jednej z zawieruch dziejowych, jakie przetoczyły się przez Polskę.

Dzięki badaniom dr. Adama Soćko wiemy, że obecna plebania – co do której zakładano, że powstała między 1613 a 1630 r. – w istocie rzeczy jest o niemal wiek starszym dworem rodu Tęczyńskich.

Budynek obecnej plebanii, położony w zachodniej części miejscowości, po południowej stronie szosy Lublin-Radom, która oddziela go od niewielkiego kościółka św. Anny, już swym wyglądem sugeruje, iż jego pierwotne przeznaczenie musiało być inne od obecnego. Zwarty czworobok kwadratowego w planie korpusu kamienicy oraz dobudowane doń od południa węższe skrzydło tworzą obszerny piętrowy gmach.

Posadowienie gmachu na wyraźnym wzniesieniu sugeruje obronne funkcje - aspekt obronności terenu potwierdza także lotnicza fotografia rejonu plebanii, na którym doskonale widać, iż wznosi się ona na krawędzi dawnego, zapewne drewniano-ziemnego obwodu warownego, którego przebieg rysują rosnące "w okręg" drzewa. Relikty tego warownego obwodu są dziś jeszcze częściowo czytelne w otoczeniu budynku plebanii - zwłaszcza po stronie zachodniej i częściowo od wschodu.

public/images/cms/historia_art15.jpgPierwotne rozplanowanie dworu pozwala wiązać budynek z założycielem miasta i datować jego powstanie na drugą ćwierć XVI wieku. public/images/cms/historia_art16.jpgWłaśnie w tym czasie upowszechnia się w architekturze rezydencjonalnej w Polsce nowy model budynku mieszkalnego - dwór murowany, określany jako kamienica - wzorowany na królewskim pałacu Zygmunta Starego w Piotrkowie Trybunalskim. Warto zaznaczyć, że Andrzej Tęczyński, założyciel miasta, do 1532 r. był dworzaninem króla Zygmunta.

Dwór został spalony w czasie „potopu” szwedzkiego – ówczesny właściciel miasta, Łukasz z Bnina Opaliński, marszałek nadworny koronny, był wiernym – w odróżnieniu od swojego brata Krzysztofa, upamiętnionego przez Sienkiewicza w Potopie - stronnikiem Jana Kazimierza. Odbudowę dworu w Końskowoli upamiętnił Andrzej Morsztyn, poeta i dyplomata, który tak wychwalał marszałka w skierowanym do niego poemacie „Lutnia” (1661 r.)

Albo jeśli liniją ciągniesz w tablaturze,

Zaraz ją znać w ogrodzie, na dachu, na murze,

I jak Amfijon grając gromadzisz do kupy

Marmury w Spytkowicach, w Końskiej Woli słupy.

A moja lutnia dołem - lecz spysznieje z deką,

Kiedy: "Marszałek przecie pochwalił ją" - rzeką,

I będzie tym bezpieczniej nucić, póki żywa:

"Niech zdrów będzie Marszałek! Viva! Viva! Viva!"

Użyte przez poetę określenie „słup”, wówczas już trochę przestarzałe, funkcjonowało od średniowiecza jako oznaczenie rycerskiej siedziby o charakterze wieży mieszkalno-obronnej.

Po wybudowaniu pałacu w Puławach rezydencja końskowolska straciła na znaczeniu i - zapewne około1700 roku - została przekazana parafii; proboszczowie urządzili tu plebanię. W pierwszej połowie XIX w. kamienicę powiększono o skrzydło południowe. Nowa funkcja dawnego zamku powodowała, iż z murami dawnej rezydencji Tęczyńskich związali swe losy także Grzegorz Piramowicz i Franciszek Zabłocki – tutejsi proboszczowie. Możliwe, że w zameczku zamieszkał też generał Józef Orłowski, komendant Kamieńca Podolskiego oraz poeta Franciszek Kniaźnin, którym opiekował się Zabłocki.

III. Szpital

public/images/cms/historia_art17.jpgSzpital w Końskowoli powstał jeszcze z inicjatywy Tęczyńskich, być może już w XVI w. Dzięki staraniom księdza Stanisława Lisowicza kościół św. Anny stał się w pierwszej połowie XVII w. kościołem szpitalnym, znacznie uposażonym przez właścicieli miasta. Ok. 1675 r. z fundacji rodziny Suchodolskich powstał przy farze drugi szpital. Na zdjęciu budynek szpitalny przy kościele św. Anny, prawdopodobnie fundacji Czartoryskich.

 

 

 

 

 

 

IV. Kościół p.w. Św. Anny

public/images/cms/historia_art18.jpgPołożony naprzeciwko dworu Tęczyńskich, obecnie plebanii, Pierwotnie drewniany, prawdopodobnie wystawiony przez Andrzeja Tęczyńskiego jako kaplica dworska w czasie lokacji miasta.

Przypuszcza się, że fundator wybierając wezwanie dla tej świątyni chciał uhonorować swoją matkę, Annę z Konińskich, wychowującą go po tragicznej śmierci ojca w czasie wyprawy Jana Olbrachta do Mołdawii.

Obecnie istniejący, wybudowany w stylu architektonicznym nazywanym „renesansem lubelskim”, został konsekrowany w 1613 r.

Murowana, niewielka świątynia z początku XVII wieku otrzymała zadziwiająco bogaty program dekoracyjny i funkcjonalny jak na kościółek przyszpitalny: Bogato udekorowano sterczynowe szczyty kościoła - zachodni oraz wschodni oddzielający prezbiterium od nawy. Zadbano o estetyczny wygląd komina wznoszącego się nadpublic/images/cms/historia_art19.jpg segmentem zakrystii, fryzu i gzymsu wieńczącego - ożywionego na narożach puttami oraz okien, które otaczała niegdyś malowana zapewne szeroka opaska tynkowa.

Okienko korytarza prowadzącego z empory muzycznej do dwóch izb nad zakrystią zdobi płaskorzeźbiony maszkaron.

public/images/cms/historia_art20.jpgO artystyczną oprawę zadbano także we wnętrzu. W zakrystii przetrwał do naszych czasów kominek o piaskowcowym, niegdyś polichromowanym zwieńczeniu, rzeźbione w kamieniu lawabo oraz wspaniałe drzwi z malarską imitacją pasowego okucia. W skromnym wnętrzu, nakrytym sklepieniem dekorowanym stiukowymi listwami układanymi w geometryczne wzory i wzbogaconym aplikacjami płaskorzeźb, główny akcent stanowi manierystyczny ołtarz główny z 1618 roku.

Zasadnicze znaczenie dla rekonstrukcji funkcji kościoła ma jednak empora zachodnia oraz dwuizbowe lokum położone nad zakrystią. Pełniło ono szczególnie eksponowane funkcje, skoro obie izby wyposażono w dekoracyjnie opracowane kominki, bogatą (dobrze zachowaną) polichromię ścian i sklepień, a także okienko z siedziskami (w I izbie) oraz piec (dziś nieistniejący - w pomieszczeniu II). W większym lokum (II izba) założono także niszę z klęcznikiem i oknem otwartym na kościół. Taki układ nie pozostawia wątpliwości co do interpretacji większej ogrzewanej izby. Pomieszczenie nad zakrystią przeznaczono dla public/images/cms/historia_art21.jpgszczególnie znaczących postaci – właścicieli miasta, fundatorów kościoła.

Świątynia pod wezwaniem św. Anny pełniła przede wszystkim funkcję kaplicy public/images/cms/historia_art22.jpgdworskiej, stanowiła również założenie obronne, w swej istocie ściśle powiązane z dworem Tęczyńskich – do dziś w ścianie północnej zachowały się otwory strzelnicze.

Ołtarz w kościele św. Anny (1618 r.), autorstwa Stanisława Szczerbica.

Na obrazie w lewym dolnym rogu ołtarza przedstawiono duchownego fundatora ołtarza, którego identyfikuje się z księdzem Stanisławem z Zalesia Lisowiczem. Wizerunkowi proboszcza końskowolskiego i prepozyta szpitalnego towarzyszy też znak herbowy w kształcie tarczy, na której przedstawiono czerwone serce przekute strzałą. Ksiądz Stanisław Lisowicz został najprawdopodobniej pochowany w kościółku św. Anny.

 

 

 

 

 

V. Ratusz

Wybudowany w 1775 r. z fundacji Aleksandra Augusta księcia Czartoryskiego we wczesnym stylu klasycystycznym. Jest głównym budynkiem świeckim kształtującym miejski układ przestrzenny Końskowoli. Posiada wartości artystyczne świadczące o tym, że zaprojektował go któryś z profesjonalnych budowniczych zatrudnionych na dworze księcia.

VI. Folwark

public/images/cms/historia_art23.jpg

public/images/cms/historia_art24.jpg

Istniejący już za Tęczyńskich, został znacznie rozbudowany przez Lubomirskich i Sieniawskich. Za rządów Aleksandra Augusta księcia Czartoryskiego, Końskowola stała się siedzibą administracji nadwiślańskich dóbr „Familii”.

Administracji tej podlegało 33 wsie, kilka miast i 7 wydzielonych folwarków, jak również młyny, jatki, cegielnie, tartatki i karczmy położona na ich obszarze.Sam folwark „konińskowolski” obejmował 900 ha; niewiele ustępował mu folwark „pożogowski”.Folwark w Końskowoli obejmował, oprócz pałacu ekonoma, także mieszkania urzędników, mieszkania oraz warsztaty rzemieślników kilkudziesięciu profesji, trzy browary, mielcach, gorzelnię, młyny, składy, spichlerz, stajnie i obory

Plan folwarku konińskowolskiego z 1827 r.

 

VII. Cmentarz ewangelicko-augsburski

public/images/cms/historia_art25.jpg

public/images/cms/historia_art26.jpg

 

 

 

 

 

 

Czartoryscy, dbając o rozwój gospodarczy Końskowoli sprowadzili tu ok. 300 rzemieślników z Niemiec, głównie z Saksonii. Jedyną pamiątką po tej społeczności są pozostałości malowniczo położonego nad rzeką Kurówką cmentarza…

 

Biblioteka parafialna

public/images/cms/historia_art27.jpg

public/images/cms/historia_art29.jpg

Obejmuje – oprócz ksiąg parafialnych sięgających do połowy XVII w. – ok. 350 pozycji, z których najstarsze pochodzą z początku XVI w. Część starodruków, dotyczących tematyki świeckiej (przede wszystkim geografii i polityki), pochodzi zapewne z biblioteki zamkowej, jaką według źródeł znacznie powiększył książe Krzysztof Zbaraski, w latach 1613-1627 właściciel Końskowoli.

public/images/cms/historia_art28.jpg

Śpiewnik kościelny z początku XVII w.

Biblioteka obejmuje m.in. niezwykłą kolekcję ksiąg o tematyce kontrreformacyjnej, w tym unikatowy „Leksykon herezji protestanckich”.

 

W czasie I oraz II Wojny Światowej część ksiąg zaginęła. Jednym z celów Towarzystwa „Fara Końskowolska” jest przywrócenie bibliotece dawnej świetności oraz udostępnienie jej badaczom oraz zwiedzającym.

Postaci związane z historią Końskowoli

public/images/cms/historia_art30.jpg

 

herb Rawa rodu Konińskich, założycieli Końskowoli. Ciekawostką jest fakt, Dziersław z

Konina, drugi znany właściciel Końskowoli,

upamiętniony został przez Długosza jako rycerz, który przed bitwą pod Grunwaldem jako drugi przyniósł królowi Jagielle wiadomość o zbliżających się wojskach krzyżackich.

Inna przedstawicielka rodu, Barbara z Konińskiej Woli (zm. 1509), była z kolei dwórką królowej Elżbiety Rakuskiej, żony Kazimierza Jagiellończyka i następnie ochmistrzynią dworu ich córki Elżbiety.

 

 

 

 

 

public/images/cms/historia_art31.jpg

 

Udostojniony herb Topór Tęczyńskich, właścicieli miejscowości od ok. 1485 do 1637 roku.

 

 

 

public/images/cms/historia_art32.jpg

 

Fragment obrazu „Unia Lubelska” autorstwa Jana Matejki. Pierwszy z lewej wyobrażony został Andrzej Tęczyński, wojewoda bełzki, syn założyciela miasta.

 

 

 

 

public/images/cms/historia_art33.jpg

 

Krzysztof Książe Zbaraski, Z dworu końskowolskiego, ówczesnej jego siedziby na Lubelszczyźnie, wyruszył na poselstwo do Konstantynopola, celem zatwierdzenia układu pokojowego między Turcją a Rzeczypospolitą, zawartego po bitwie pod Chocimiem. Zmarł w Końskowoli 6 marca 1627 r. W poemacie „Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy” jego dworzanin, Samuel ze Skrzypny Twardowski opisał – oprócz wyjazdu księcia do Konstantynopola, uroczystości wielkanocne, w których uczestniczył w Końskowoli dwór Zbaraskiego po powrocie z poselstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

public/images/cms/historia_art34.jpg

 

Łukasz z Bnina Opaliński - marszałek nadworny koronny, poeta i wybitny publicysta; w drodze małżeństwa z Izabelą z Tęczyńskich stał się w 1647 r. właścicielem m.in. Końskowoli. Odbudował dwór-zamek Tęczyńskich, o czym zaświadcza Andrzej Morsztyn, poeta i dyplomata we wstępie poematu „Lutnia”. Wiele informacji wskazuje na to, że Łukasz i Izabela Opalińscy zostali pochowani w krypcie pod kaplicą północną kościoła parafialnego, pod pomnikiem personifikującym Vanitas-Marność, opatrzonym herbem Opalińskich – Łodzia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public/images/cms/historia_art35.jpg

 

Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny; z jego inicjatywy przebudowano – pod nadzorem Tylmana z Gameren - kościół parafialny. Kaplica południowa kościoła parafialnego, w której znajduje się nagrobek jego pierwszej żony, Zofii z Opalińskich, do dziś nosi miano „Capella Lubomirsciana” – Kaplicy Lubomirskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

public/images/cms/historia_art36.jpg

 

Elżbieta Sieniawska - córka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i Zofii z Opalińskich. Jej staraniem odbudowano – zniszczony w czasie Wojny Północnej – kościół parafialny. W wyniku prac zleconych przez Sieniawską uzyskał on dzisiejszą bryłę. Prace nad uświetnieniem świątyni kontynuowała jej córka – Zofia Czartoryska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public/images/cms/historia_art37.jpg

 

August Aleksander Książe Czartoryski, wojewoda ruski, twórca potęgi rodowej "Familii", od 1731 r. właściciel Końskowoli. W tutejszym folwarku, znacznie przez niego rozbudowanym, umieścił administrację swoich dóbr nadwiślańskich. Dbając o rozwój miejscowości, sprowadził tu kilkuset rzemieślników z Niemiec, głównie tkaczy. Z jego fundacji powstał m.in. Ratusz, jatki miejskie, dzwonnica przy kościele parafialnym. Dwukrotnie odmówił Grzegorzowi Piramowiczowi nadania prepozytury przy kościele parafialnym oraz tzw. prezenty na proboszcza końskowolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public/images/cms/historia_art38.jpg

 

Grzegorz Piramowicz - członek Komisji Edukacji Narodowej, Sekretarz Towarzystwa dla Ksiąg Elementarnych, od 1785 r. do 1797 r. proboszcz końskowolski – funkcję tą uzyskał dopiero po śmierci księcia Augusta Czartoryskiego z rąk jego syna, księcia Adama Kazimierza. W latach dziewięćdziesiątych XVIII w. w celu uzyskania środków na budowę ołtarzy bocznych w kościele parafialnym, zamiast sfinansować prace nad nimi z dochodów folwarku, przetopił srebra kościelne, w tym fragmenty tablic z trumny Opalińskich oraz grobowca księżnej Lubomirskiej.

 

 

 

 

 

 

 

public/images/cms/historia_art39.jpg

 

 

Franciszek Zabłocki, znany komediopisarz („Fircyk w zalotach”, „Sarmatyzm”), od 1800 do śmierci w 1821 r. proboszcz w Końskowoli. Opiekował się mieszkającym tu Franciszkiem Dionizym Kniaźninem, autorem poezji patiotycznych.

Inne ciekawe miejsca:

1.Opoka: kopiec-wał z kamienia wapiennego, prawdopodobnie pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska słowiańskiego; cmentarzysko kultury wenedzkiej.

2.Pożóg Stary – zespół folwarczny z XIX i XX w.

3.Stok i Las Stocki – cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych oraz kultury amfor kulistych.

4.Las Stocki – obelisk upamiętniający bitwę stoczoną 24 maja 1945 r. między oddziałem AK, dowodzonym przez Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” a połączonymi oddziałami NKWD, UB i MO; niepowtarzalna sieć wąwozów lessowych – miejscowość położona w Kazimierskim Parku Krajobrazowym.

okolice miejscowości Las Stocki.

public/images/cms/historia_art40.jpg

Wszystkie prawa zastrzeżone. © Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego św. Andrzeja Apostoła 2009.