Strona główna Mapa strony

Menu

Aktualności

separator

krąg biblijny

Dodano: 2010-04-17 17:13:06

 

W piątek 16 IV 2010r. o godz. 18.30 w salce  nowej plebani odbędzie się spotkanie kręgu biblijnego.

Serdecznie zpraszamy wszystkich, którzy by chcieli lepiej poznać Pismo Św.

Jak czytać Pismo Święte?
Święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa.
Lectio divina (pobożne, duchowe czytanie) jest pogłębioną metodą czytania Biblii.
Możesz sobie wyobrazić, że zostajesz zaproszony do przeżycia wspaniałej
przygody. Jej wielkość odkryjesz tylko wtedy, gdy zdecydujesz się przejść
zaproponowane poniżej etapy.
Przygotowanie
"Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. Oto Pan przechodzi" (1 Krl 19,11)
Modlitwa jest aktem, który obejmuje całą osobę. Jest to gest, który usuwa
wszelkie zmartwienia, niepokoje i stawia Cię we wnętrzu samego siebie. Nie może
być przeżyta jako aktywność jedna z wielu. Potrzebna jest siła, aby wyjść z
codzienności, odwaga do zatrzymania się w ciszy; pragnienie, chęć do stanięcia w
obecności Bożej i przede wszystkim wezwanie Ducha Świętego, bez którego Pisma
pozostaną martwą literą. Proś, aby Duch Święty zabrał zmęczenie ciała, zamęt
myśli, aby ogarnął Cię głęboki pokój.
Czytanie
"Błogosławiony, kto odczytuje Słowa tego proroctwa" (Ap 1,3)
Trzeba czytać z większym spokojem i uwagą święte strony. Jeśli
naprawdę wzywam Ducha Świętego, to sam Bóg mówi podczas
czytania Słowa. Może być pomocne przeczytanie kilka razy,
podkreślenie i nawet nauczenie się na pamięć kilku wyrażeń, które
dotknęły albo zdziwiły. Podstawą jest zebrać to, co Pan mówi - bez
odrzucania, bez selekcji na to, co mi się podoba, a co nie. Czy moje słowo nie jest
jak ogień, czy nie jest jak młot kruszący skały? (Jer. 23,29). Wybierz konkretny
fragment tekstu: wydarzenie, przypowieść, psalm, fragment listu. Odczytaj go
powoli zwracając uwagę na zawarte czasowniki.
Medytacja
"Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam" (Ps 119, 97)
Nie wystarczy przeczytać, aby Słowo zeszło głęboko do serca. Potrzebny
jest cierpliwy wysiłek medytacji, powolne "przeżuwanie" Słowa,
pomysłów, obrazów, tego, co święte strony zawierają. Prawdziwa
medytacja zaczyna się, kiedy rozumiem Tego, który mówi i działa w
historii biblijnej Pisma Świętego, a także w dziełach i historii mojej
osobistej. Stań w pośrodku wydarzeń, o których czytałeś. Nie bądź już
biernym obserwatorem zdarzenia, ale jego uczestnikiem. Która z postaci jest Ci
bliższa, dlaczego? Jak Ty byś się zachował w tym wydarzeniu?
Modlitwa
"Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjm moje błaganie w wierności swojej,
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości" (Ps 143,1)
Jeśli medytacja jest prawdziwym słuchaniem Słowa Bożego, a nie
własnymi myślami, to modlitwa wzbudza w sercu pragnienie spotkania
Tego, który w Słowach Biblii mówi nam przez Ducha Świętego.
Medytuje się intelektem, ale modli się przede wszystkim w porywie
serca do Tego, który w medytacji nam się objawił jako źródło każdej miłości. Niech
tekst, jego fragmenty będą dla ciebie modlitewnikiem i inspiracją do modlitwy
osobistej lub wspólnotowej. Jeśli tekst jest błagalny - proś, jeśli jest uwielbieniem
- uwielbiaj, jeśli nakłania do skruchy - proś o przebaczenie.
Kontemplacja
"Twoje Słowa oświecają mnie" ( Ps 119,13)
Bardzo powoli Słowo ustępuje kroku ciszy adorującej; refleksja i modlitwa robią
miejsce dla czystej miłości. Tego etapu nie osiąga się podczas każdej modlitwy.
Medytacja jest możliwa zawsze, kontemplacja nie, ponieważ jest to DAR Łaski. I
wówczas, jeśli brakuje kontemplacji, trzeba wrócić na nowo do medytacji, jak
marynarz sięgający po wiosło, kiedy wiatr nie dmucha w żagle. Pozwól ogarnąć
się mocy Słowa, jego natchnieniom i poruszeniom. Otwórz się!
Pocieszenie
"Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan" (Ps. 34,9)
Pewnym owocem spotkania z Bogiem jest wewnętrzna radość -
tajemnicza i misteryjna, oraz niewypowiedziany pokój, którego człowiek
doświadcza przed misterium Boga. To jest sprzyjający moment, aby
podjąć ważne decyzje życia.
Rozpoznanie
" Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy" (Ps
86,11)
Duch Święty z darem rady podpowiada, jak interpretować sytuacje
życia osobistego, rodzinnego, wspólnotowego i społecznego. Na tym
etapie mówi się o dostrojeniu się do myśli Boga, aby czytać z wiarą
także księgę historii, tworzoną z mądrą miłością przez Opatrzność
Bożą. To Duch Święty uczy rozumieć, gdzie i jak działać w świecie, aby właściwie
przygotować drogę Panu.
Decyzja
"Dziś kładę przed Tobą życie i dobro, wybierz zatem życie" (Iz 30,15.19)
Modlitwa nie musi zatrzymać się na kontemplacji, zadawalając się wyłącznie
pragnieniem religijności, nie przemieniając zaś serca. Proś Ducha Świętego o dar
siły i mocy do decydowania i do wypełniania wyborów ewangelicznych, a także
propozycji odkrytych w rozpoznaniu. Często chodzi o zwykłe codzienne decyzje,
ale w wierności małym rzeczom każdego dnia buduje się pełną wierność
powołaniu Bożemu.
Działanie
" Każdego więc, kto tych słów słucha i wypełnia, można porównać z człowiekiem
roztropnym, który swój dom zbudował na skale" (Mt 7,24)
Jeśli naprawdę przyjąłem Słowo Boże, jeśli naprawdę zdołałem
przezwyciężyć każdą napotkaną niemoc, to wszystko kończy się w tym
momencie. Jeśli uczestniczyłem z miłością w spotkaniu z Pismem Sw.,
moje działanie będzie animowane oddechem, powiewem Ducha
Świętego. Wówczas nie będzie więcej żadnego wygodnego powodu,
alibi, tłumaczenia, którym usprawiedliwię ucieczkę od obowiązku radykalnego
wypełniania Bożych Przykazań. Od tej pory niech miłość wylewa się w każdym
moim geście.


 

separator
Wszystkie prawa zastrzeżone. © Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego św. Andrzeja Apostoła 2009.