Strona główna Mapa strony

Sakrament Chrztu ustanowił Pan Jezus po Zmartwych­wstaniu, kiedy powiedział do Apostołów: ,,Idąc tedy nau­czajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Chrzest jest pierwszym i najpotrzeb­niejszym Sakramentem, ponieważ bez niego nie można się zbawić, ani przyjąć żadnego innego Sakramentu. Sakrament chrztu daje po raz pierwszy człowiekowi łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny. Jeśli człowiek dorosły przyjmuje Chrzest, to wówczas gładzi wszystkie grzechy przed chrztem popełnione.Przez Chrzest stajenny się członkami Kościoła katolic­kiego.

1. Sakrament Chrztu udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca, oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy podczas Mszy Świętej o godz. 12:00. Z uzasadnionych przyczyn na prośbę zainteresowanych może być udzielony w każdym innym terminie, uzgodnionym z Ks. proboszczem

2. Chrzest należy zgłosić miesiąc przed planowanym terminem a podpisy w księgach najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną lub uzgodnionym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza. 

3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są  przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczyć w katechezie (konferencji)  przedchrzcielnej - w parafii tut. konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają się w sobotę przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 17:00 (w sali na plebanii) lub terminie podanym w ogłoszeniach.

4. Gdy chrzest odbywa się w innym terminie  rodzice i chrzestni są zobowiazani uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej w sobotę przed II i IV niedzielą miesiąca. 

5. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
Funcji rodziców chrzestnych ze względu na Prawo Kanoniczne nie mogą pełnić osoby:
- niepraktykujące,niewierzące 

- pozostające w cywilnych związkach małżeńskich, żyjące w konkubinatach,                                                                                                      

- nie mające Sakramentu Bierzmowania                                                                                                                                                          

- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.  

6. Akt chrztu jest spisywany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych w ciągu tygodnia przed niedzielą chrzcielną w godzinach pracy kancelarii. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpisy w dniu chrztu - przed liturgią w zakrystii.

7. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

8. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w Jego intencji przez wszystkich najbliższych.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.Wszystkie prawa zastrzeżone. © Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego św. Andrzeja Apostoła 2009.