Strona główna Mapa strony

BIERZMOWANIE

Wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej Bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Ta jedność sakramentów inicjacji wynika stąd, że przez nie dokonuje się stopniowe i całkowite upodobnienie do Chrystusa w Kościele. Sakramenty te mają wiec zarówno wymiar osobisty jak i eklezjalny. Chrzest odradza do nowego życia, Bierzmowanie je doskonali, Eucharystia kończy i wieńczy cały proces inicjacji. Taki porządek sakramentów jest natury teologicznej i wynika z jedności ekonomii zbawienia. Widoczny jest w nim pewien dynamizm, o którym nie należy zapominać. Przez sam chrzest człowiek nie został jeszcze wprowadzony w całe misterium, nie osiągnął pełni. Konieczne jest dalsze i jeszcze doskonalsze włączenie w tajemnicę Chrystusa i Kościoła przez dwa kolejne sakramenty inicjacyjne. Bierzmowanie znajduje się między chrztem a Eucharystią. Zakłada i bazuje na pierwszym sakramencie i domaga się drugiego. Przez Bierzmowanie ochrzczony postępuje na drodze, ale jej nie kończy. Potwierdza to cała liturgiczna i teologiczna tradycja Kościoła.

1. Sakrament Bierzmowania udzielany jest każdego roku młodzieży z klas III-gich szkół gimnazjalnych.

2. Przygotowanie: odbywa się w ciągu roku, młodzież uczestniczy w spotkaniach, odbywa 9 pierwszych piątków miesiąca (spowiedź i komunia święta w I piątek), pogłębia swoje życie sakramentalne przez uczestnictwo w nabożeństwachi spotkaniach formacyjnych w małych grupach.

3. Wymagana jest metryka chrztu (nalezy ją przedstawić jeśli chrzest był poza tutejszą parafią).

4. Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który przyjął sakrament Bierzmowanian, najlepiej ojciec lub matka chrzestna.


Wszystkie prawa zastrzeżone. © Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego św. Andrzeja Apostoła 2009.