Strona główna Mapa strony

Menu

Aktualności

separator

WIELKI TYDZIEŃ 2020

Dodano: 2020-04-04 14:08:04

 

Wielki Tydzień ….w trudnym czasie

Po raz pierwszy będziemy przeżywać tajemnice Wielkiego Tygodnia poza świątynią. Prosimy Ducha Świętego, o pomoc w owocnym i godnym przeżywaniu najważniejszych dni w roku kościelnym.

Proponujemy podjęcie przygotowań do Wielkiego Tygodnia. Domowy ołtarz – stolik przykryty białym obrusem, na nim krzyż i Pismo Święte. Pomocne będą modlitewniki i śpiewniki religijne.

Wcześniej należy zapoznać się z proponowanymi przez media transmisjami Liturgii Wielkiego Tygodnia.

Do godzin, w których będą transmisje dostosujemy rodzinną modlitwę – jej czas i forma niech będzie zgodna

z   potrzebą serca i naszymi umiejętnościami.

Łączymy się myślą z innymi rodzinami w parafii i z duszpasterzem i tak odkryjemy Kościół duchowy.

Ks. Duszpasterze


Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej

Przygotować z gałązek małą palmę, można także użyć palmy z ubiegłego roku.

Przed  rozpoczęciem  liturgii   Niedzieli     Palmowej

w telewizji należy ją pokropić wodą święconą. Niech to uczyni ten, kto ma autorytet w rodzinie, wtedy mówi:

Boże uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem.

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Palmę ustawiamy na widocznym miejscu.

Korzystając z transmisji radiowej, TV lub przez Facebooka  naszej Parafii (transmisje z naszego kościoła) możemy przyjąć Komunię Świętą duchowo. Po ukazaniu Hostii przez celebransa, po słowach: „Oto Baranek Boży…” zapraszamy Pana Jezusa do swego serca. Mimo, że nie dotykam Hostii ustami, ale przyjmuję go swoim sercem. Witam Jezusa słowami, które zawsze wypowiadam w czasie Komunii Świętej.

Wielki Czwartek

- Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa

Na domowym ołtarzu umieszczamy obraz Ostatniej Wieczerzy lub obraz - pamiątkę pierwszej Komunii.

A. Msza Świętej Wieczerzy Pańskiej - Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media. Pamiętamy o Komunii duchowej. Trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.

W czasie gdy w kościołach trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy można odczytać Ewangelię według Świętego Mateusza ro dział 26, 16-56 i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

Modlitwa

Pani Jezu, nadchodzi godzina, gdy zostaniesz wydany  w ręce ludzi. Przygotowani przezTwoje  nauczanie i odnowieni   przez  czterdziestodniowy  post chcemy kontemplować głębię wielkiego misterium, jakie dzisiaj się rozpoczyna.

Daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka na nas Największy z Cudów. Z dziękczynieniem chcemy celebrować tajemnicę Najświętszej Ofiary i jednocześnie uwielbiać Cię jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Przepełnieni wdzięcznością za tak wielki dar składamy na ołtarzu nasze życie, wszystkie problemy i troski, całą naszą słabość i grzeszność. Przemień je Jezu i uczyń ofiarą miłą Tobie. W wieczornym mroku patrzymy na nasze zdrady, które wydały Cię na śmierć. Nie jesteśmy godni, aby przebywać z Tobą, ale Ty mimo wszystko przygarniasz nas do siebie i przebaczasz wszystkie nasze nieprawości. Patrzymy na Ciebie w ciemnicy i współodczuwamy Twoje osamotnienie i smutek. Chcemy być razem z Tobą w oczekiwaniu na wydarzenie, które przyniesie nam usprawiedliwienie i pokój.


Wielki Piątek

- Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

W centrum tego dnia powinien być Krzyż.

Dzień postu ścisłego. Ograniczamy posiłki co do ilości i jakości - bez mięsa. Post i utrudnienia związane z epidemią ofiarujemy jako zadośćuczynienie za grzechy. Wszystkie czynności tego dnia możemy ofiarować jako modlitwę za chorych, konających i zmarłych w ostatnich dniach.

O godzinie 15.00 – chwila śmierci Jezusa - Koronka do Bożego Miłosierdzia

A. Droga Krzyżowa  Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media.

B. Liturgia Męki Pańskiej . Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media.

-   Całujemy domowy krzyż wtedy gdy w liturgii zostanie odsłonięty

-   Przyjmujemy duchowo Komunię świętą…

Modlitwa

Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Skazujemy Cię często na śmierć w naszych decyzjach i postawach.

Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić, ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się jakiś nasz grzech.

Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa. Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują Twojej Ofiary. Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili i uciekli spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu. Niech będzie on dla nas znakiem miłości i zbawienia. Wielka była cena, jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas. Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest nasza wina, bo gładzi ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków.

Wielka Sobota - oczekiwanie na Noc Paschalną

. Przygotowujemy święconkę, jak co roku.

-   Błogosławieństwo pokarmów,  błogosławi głowa domu:

 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu; pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu.

 

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów; pobłogosław to mięso wędliny i wszelkie pokarmy które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego.

 

Chryste Życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka; znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami.

 

W      Imię Ojca + i Syna +i Ducha Świętego+ Amen. Pokropić wodą świeconą.

B. Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty. W miarę możliwości uczestniczymy w transmisji  - Przyjmujemy duchowo Komunię świętą

Modlitwa

Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom. Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw. Nie ma Cię tylko przez chwilę, a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś.

W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe. Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny. Tak chciał Ojciec i Jego święta wola. Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę.

Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego. Światło, które nie zna zachodu i nie boi się ż adnej ciemności. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób, by zaśpiewać przed tobą radosne „Alleluja!”.

Wielka Niedziela Zmartwychwstanie – Poranek Wielkanocny

A. Liturgia Mszy świętej. Udział w Mszy Świętej transmitowanej przez media

-  Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

B. Śniadanie wielkanocne

Pacierz rodzinny: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Wierzę …X Przykazań Bożych i modlitwy wg uznania

-  Życzenia przy poświęconym jajku

-   . Po nim Pieśń Wielkanocna - „Zwycięzca śmierci”. Alleluja!


Ufamy Jezusowi!

 

separator
Wszystkie prawa zastrzeżone. © Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego św. Andrzeja Apostoła 2009.