Strona główna Mapa strony

Menu

Aktualności

separator

Wakacje

Dodano: 2010-06-26 22:45:54

 Wielu z nas wyjedzie na urlopy, letnie wycieczki i kolonie.

Wszystkim życzymy udanego wypoczynku i prosimy o uszanowanie niedzieli jako Dnia Pańskiego.

Nie ma czasu wolnego od Pana Boga.


 W miesiącu lipcu i sierpniu Msze, św. w niedziele będą:

o godz. 7.00; 9.00; 12.00; 17.00

W kaplicach w miesiącu lipcu i sierpniu msze św. będą odprawiane:

o Chrząchów 8.30

o Wola O. 9.45

o Sielce 10.45

o Pożóg bez zmian 10.15


zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej

DECYZJE PERSONALNE – 23 CZERWCA 2010 r.

PROBOSZCZOWIE:

Ks. kan. Józef Brzozowski – przyjęto rezygnację z urzędu proboszcza parafii w Poniatowej – przeniesiony w stan emerytalny

Ks. kan. Marian Goral – przyjęto rezygnację z urzędu proboszcza parafii w Markuszowie – przeniesiony w stan emerytalny

Ks. kan. Jerzy Kowalczyk – przyjęto rezygnację z urzędu proboszcza parafii w Leszkowicach – przeniesiony w stan emerytalny

Ks. kan. Jan Mitura – przyjęto rezygnację z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie – przeniesiony w stan emerytalny

Ks. prałat Józef Siemczyk – przyjęto rezygnację z urzędu proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie – przeniesiony w stan emerytalny

Ks. dr Adam Bab – zwolniony z urzędu rektora Kościoła pw. Świętego Ducha w Kraśniku i mianowany proboszczem parafii w Końskowoli

Ks. mgr Tomasz Bielecki – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Grabówce na urząd proboszcza parafii w Osinach

Ks. mgr Mirosław Bończoszek – zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii w Końskowoli i mianowany proboszczem parafii w Grabówce

Ks. kan. mgr Józef Brodaczewski – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach na urząd proboszcza parafii w Tomaszowicach

Ks. kan. mgr Adam Brzyski – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Wierzbicy na urząd proboszcza parafii w Łopienniku

Ks. kan. mgr Andrzej Domański – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Baranowie na urząd proboszcza parafii w Markuszowie

Ks. kan. dr Adam Galek – zwolniony z funkcji kapelana Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie i mianowany proboszczem parafii w Starej Wsi

Ks. prałat lic. Andrzej Głos – zwolniony z funkcji dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie

Ks. kan. dr Janusz Gzik – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach na urząd proboszcza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie

Ks. kan. mgr Wojciech Jaroszyński – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Łopienniku na urząd proboszcza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie

Ks. mgr Stefan Kloza – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Parafiance na urząd proboszcza parafii w Częstoborowicach

Ks. kan. dr Ireneusz Korzeniowski – mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie

Ks. mgr Mirosław Łysko – zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii pw. Św. Józefa w Puławach i mianowany proboszczem parafii w Leszkowicach

Ks. kan. lic. Józef Maciąg – zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii archikatedralnej w Lublinie i mianowany rektorem Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie oraz kierownikiem duszpasterstw specjalistycznych w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej

Ks. mgr Dariusz Maciejewski – zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie i mianowany proboszczem parafii w Żukowie

Ks. kan. mgr Krzysztof Marzycki – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Rogóźnie na urząd proboszcza parafii w Kraczewicach

Ks. kan. mgr Andrzej Mizura – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Osinach na urząd proboszcza parafii w Baranowie

Ks. kan. mgr Wiesław Pecyna – przyjęto rezygnację z urzędu proboszcza parafii w Częstoborowicach i mianowany administratorem parafii w Kurowie

Ks. kan. dr Piotr Petryk – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Tomaszowicach na urząd proboszcza parafii w Poniatowej

Ks. kan. mgr Marian Plichowiec – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Kraczewicach na urząd proboszcza parafii w Parafiance

Ks. kan. dr Jerzy Poręba – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie na urząd proboszcza parafii w Dąbrowicy

Ks. kan. mgr Robert Raczyński – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie na urząd proboszcza parafii w Wierzbicy

Ks. kan. mgr Andrzej Sternik – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Dąbrowicy na urząd proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

Ks. kan. mgr Stanisław Szatkowski – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Starej Wsi na urząd proboszcza parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie

Ks. mgr Mirosław Sypuła – zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii pw. Św. Wojciecha BM w Lublinie i mianowany proboszczem parafii w Borowicy

Ks. kan. mgr Waldemar Taracha – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd proboszcza parafii w Rogóźnie

Ks. dr Grzegorz Trąbka – zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie i mianowany proboszczem parafii pw. bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Lublinie

Ks. kan. mgr Piotr Trela – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Końskowoli na urząd proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach

Ks. mgr lic. Jerzy Węzka – przyjęto rezygnację z urzędu proboszcza parafii w Żukowie i mianowany na urząd rektora Kościoła pw. Świętego Ducha w Kraśniku

NEOPREZBITERZY:

Ks. mgr Jakub Albiniak – mianowany wikariuszem parafii w Dzierzkowicach

Ks. mgr Karol Bernatek – mianowany wikariuszem parafii w Kamieniu Lubelskim

Ks. mgr Łukasz Kachnowicz – mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach

Ks. mgr Kamil Kajdaszuk – mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

Ks. mgr Marcin Kubiak – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej

Ks. mgr Emil Mazur – mianowany wikariuszem parafii w Piaskach

Ks. mgr Łukasz Sidor – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Lublinie

Ks. mgr Marcin Socha – mianowany wikariuszem parafii w Kaniem

Ks. mgr Piotr Szymanek – mianowany wikariuszem parafii w Puchaczowie

Ks. mgr Łukasz Tkaczyk – mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie

Ks. mgr Błażej Woszczek – mianowany wikariuszem parafii w Niedrzwicy Kościelnej

WIKARIUSZE:

Ks. lic. Grzegorz Boguta – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rudzie Hucie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie

Ks. mgr Łukasz Boguta – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kaniem na urząd wikariusza parafii w Świerżach

Ks. Jarosław Chwiejczak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kraczewicach na urząd wikariusza parafii w Kiełczewicach

Ks. lic. Jerzy Cieślicki – mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie (Felin)

Ks. mgr Jerzy Czępiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii w Garbowie

Ks. mgr Ryszard Dębowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Garbowie na urząd wikariusza parafii w Markuszowie

Ks. mgr Eugeniusz Dobosz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kamieniu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa w Puławach

Ks. mgr Paweł Dumała – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie na urząd wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie

Ks. mgr Zbigniew Gasperski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej na urząd wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach

Ks. lic. Waldemar Głusiec – mianowany wikariuszem parafii archikatedralnej w Lublinie

Ks. mgr Andrzej Jachimek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej (Felin) w Lublinie na urząd wikariusza parafii w Siedliszczu

Ks. lic. Piotr Jasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii w Kraczewicach

Ks. mgr Tomasz Kałdonek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niedrzwicy Kościelnej na urząd wikariusza parafii w Milejowie

Ks. mgr Emil Kancir – przeniesiony z urzędu wikariusza w Piaskach na urząd wikariusza parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Lublinie

Ks. lic. Franciszek Kliza – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach na urząd wikariusza parafii w Częstoborowicach

Ks. mgr Wojciech Komosa – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Milejowie na urząd wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie

Ks. mgr Paweł Kotowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dysie na urząd wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie

Ks. mgr Andrzej Koziej – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Olchowcu k. Chełma na urząd wikariusza parafii w Rudzie Hucie

Ks. mgr Tomasz Mital – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rejowcu Osadzie na urząd wikariusza parafii w Piotrawinie

Ks. mgr Mariusz Myszak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Karczmiskach na urząd wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Lublinie

Ks. mgr Andrzej Narojczyk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie

Ks. mgr Piotr Niedziela – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Piotrawinie na urząd wikariusza parafii w Dysie

Ks. mgr Mariusz Olszka – z dniem 15 sierpnia br. mianowany wikariuszem parafii w Karczmiskach

Ks. mgr Andrzej Sereda – zwolniony z funkcji kapelana Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz z funkcji duszpasterza akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie

Ks. mgr Stanisław Szozda – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej

Ks. mgr Mariusz Szymaniak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach na urząd wikariusza parafii w Końskowoli

Ks. mgr Marcin Szwiec – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Świerżach na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

Ks. mgr Łukasz Waś – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie

Ks. mgr Paweł Wierzchoń – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Siedliszczu na urząd wikariusza parafii w Rejowcu Osadzie

Ks. mgr Andrzej Winiarski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Częstoborowicach na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie

Ks. mgr Mariusz Wiracki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach na urząd wikariusza parafii w Wilkołazie

Ks. mgr Piotr Wojtysiak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie

Ks. mgr Michał Zybała – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

 

INNE DECYZJE:

 

Ks. mgr Paweł Bartoszewski – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie i mianowany prefektem w I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Ks. mgr Zbigniew Bogusz – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii w Dzierzkowicach i skierowany do parafii w Łopienniku na zamieszkanie w charakterze rezydenta.

Ks. lic. Grzegorz Bzdyrak – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie i skierowany do parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie na zamieszkanie w charakterze rezydenta.

Ks. mgr Ryszard Ciostek – skierowany do parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie na zamieszkanie w charakterze rezydenta.

Ks. mgr Sebastian Dec – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie i skierowany na studia z zakresu teologii pastoralnej do Rzymu

Ks. mgr Arkadiusz Kęcik – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii w Kiełczewicach i skierowany do parafii w Sernikach na zamieszkanie w charakterze rezydenta.

Ks. kan. lic. Wiesław Kosicki – mianowany dyrektorem Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Ks. mgr Tomasz Kościk – mianowany II’ koordynatorem duszpasterstwa młodzieży w okręgu Chełm

Ks. mgr Jacek Lewicki – mianowany kapelanem Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie i I’ koordynatorem duszpasterstwa młodzieży w okręgu Chełm

Ks. dr Marek Pytko – mianowany duszpasterzem akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Ks. lic. Wojciech Rebeta – mianowany referentem w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej i skierowany do parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie na zamieszkanie w charakterze rezydenta.

Ks. lic. Adam Raczkowski – mianowany wicedyrektorem Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Ks. dr Waldemar Sądecki – zwolniony z funkcji członka Archidiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. mgr Kazimierz Smyl – przyjęto rezygnację z urzędu proboszcza parafii w Borowicy – mianowany duszpasterzem kościoła filialnego w Strzeszkowicach

Ks. mgr Dariusz Stankiewicz – zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej i skierowany do parafii w Żyrzynie na zamieszkanie w charakterze rezydenta.

Ks. kan. mgr Andrzej Sternik – zwolniony z funkcji członka Archidiecezjalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. mgr Marek Szołdra – mianowany kapelanem Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie

Ks. dr Mariusz Śniadkowski – skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (cywilno–wojskowa) w Lublinie.

Ks. mgr Józef Trąbka – skierowany do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na zamieszkanie w charakterze rezydenta

Ks. mgr Marek Wajszczuk – skierowany do parafii pw. MB Różańcowej w Puławach na zamieszkanie w charakterze rezydenta

Ks. mgr Michał Zybała – mianowany koordynatorem duszpasterstwa młodzieży w okręgu Puławy

 

separator
Wszystkie prawa zastrzeżone. © Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego św. Andrzeja Apostoła 2009.